Theses 

Funkční zóny města Vrchlabí – Michal MATĚNA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ DE-GEO

Michal MATĚNA

Diplomová práce

Funkční zóny města Vrchlabí

Functional zones of Vrchlabí town

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na vývoj města Vrchlabí z hlediska funkčních zón. Konkrétně se zabývá zónou obytnou, obchodní, průmyslovou, dopravní, zónou zeleně a rekreační zónou. Pro práci se stal základním kamenem Územní plán města Vrchlabí z roku 1991 a 2008, a zároveň jejich časová komparace. Kromě textové části je práce doplněna o mapy a fotografie ukazující vývoj jednotlivých míst v čase. Výsledná práce by měla sloužit jak široké veřejnosti, mající hlubší zájem o místo kde žije, ale i různým úřadům, nebo státním organizacím, jako jsou kupříkladu školy, kdy budou mít žáci jednodušší úlohu při porozumění, jak město funguje a vazbami mezi jednotlivými zónami.

Abstract: This thesis is focused on progress of Vrchlabí town from the point of view of functional zones. The work deals with residential, trade, industrial, traffic, urban greenery and recreational areas. The foundation stone has become The Area planning of Vrchlabí in 1991 and 2008 with updates of 2010 and theit mutual comparion. Expect for the text part, the thesis includes town plans and photos showing the progress during the above mentioned time period. The final work should be used for public, interested in place where they live. The thesis can be useful for the local administrative department and mainly for local schools. The work can help students to learn about Vrchlabí and to understand to the bounds among functional areas.

Klíčová slova: město Vrchlabí, územní plán města, funkční zóna

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MATĚNA, Michal. Funkční zóny města Vrchlabí. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:25, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz