Bc. Věroslava Chramostová, DiS.

Bakalářská práce

Sociální síť pomoci pro děti a její vnímání

Social network assistance for children and their perception
Anotace:
Práce je zaměřena na sociální síť pomoci pro děti v nejmenovaném kraji. Cílem této práce je zjištění, jak sociální pracovníci, kteří v nejmenované kraji poskytují pomoc dětem, vnímají sociální síť pomoci pro děti. Práce je tvořena teoretickou a metodologickou částí. Teoretická část se zaměřuje na tyto pojmy: rodina; základní životní potřeby dítěte; rizikové faktory ohrožující vývoj dítěte a jejich …více
Abstract:
This thesis is focused on the social network assistance for children in an unnamed region. The aim of this thesis is to identify, how social workers, who in an unnamed region provide a assistance to children, percieve social network assistance for children. This thesis is consisting of the theoretical and methodological part. The theoretical part is targeting to these notions: family, elementary living …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií