Bc. Dan Dostál

Diplomová práce

Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz

Comparative analysis of plasmids carrying genes for carbapenemase production
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rezistencí ke karbapenemům bakterií z racků australských, jež je kodovaná genem blaIMP.
Abstract:
Thesis deals with the carbapenem resistence of bacteria from australian gulls, which is encoded by blaIMP gene.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta