Bc. Eliška Obrusníková

Bakalářská práce

Online marketingová komunikace pro B2B segment eshopu Laporte.cz

Online marketing communication for the B2B segment of the eshop Laporte.cz
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav činnosti eshopu Laporte.cz s ohledem na principy B2B online marketingové komunikace a navrhnout relevantní doporučení. Teoretická část se bude zabývat specifickými charakteristikami B2B marketingu, pojmy z oblasti online marketingu a online marketingové komunikace a komunikačních nástrojů pro B2B trh. Praktická část, se již bude věnovat představení …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to evaluate the current state of Laporte.cz eshop's activity considering B2B online marketing communication principles and to propose a relevant recommendation. The theoretical part will describe specific characteristics of B2B marketing, concepts from online marketing area, online marketing communication and communication tools for B2B market. Practical part will be about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/sg862/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Šimek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Libor Zůbek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Marketing / Marketing