Theses 

Vzdělávání seniorů jako možný eliminační faktor mezigeneračních bariér – Dagmar Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dagmar Novotná

Diplomová práce

Vzdělávání seniorů jako možný eliminační faktor mezigeneračních bariér

Seniors´ education as possible elimination factor of intergenerational barriers

Anotace: Diplomová práce se zabývá důsledky a přínosy vzdělávání seniorů v oblasti mezigenerační problematiky, a to se zaměřením na region města Chotěboř. Cílem diplomové práce je charakterizovat eventuality schopné posílit mezigenerační vazby, které nabízejí vzdělávací aktivity v chotěbořském regionu. Práce je členěna do čtyř hlavních částí, z nichž první tři teoretické kapitoly se snaží o propojení oblastí vzdělávání seniorů a mezigeneračních vztahů. Čtvrtá část představuje výsledky empirického šetření, které se formou kombinace ankety a rozhovorů zaměřuje na postoje různých generací k seniorskému vzdělávání. Cílem empirického šetření je zjistit, jakým způsobem posilují vzdělávací aktivity pro seniory v chotěbořském regionu mezigenerační vazby.

Abstract: Diploma Degree Thesis deals with consequences and benefits of seniors´ education in area of intergenerational issues focused on Chotěboř Region. The aim of Diploma Thesis is describe contingencies able to strengthen intergenerational ties, which offering educational activities in Chotěboř regionThe thesis consists of the four parts. The first three theoretical parts try to connect areas of seniors´ education and intergenerational issues. The fourth part introduces results of empiric research through a combination of survey and interview focuses on attitudes of different generations to seniors´ education. The aim of empiric research is find out how educational seniors´ activities strengthen intergenerational issues in Chotěboř Region.

Klíčová slova: senioři, vazby mezigenerační, vzdělávání seniorů

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Sýkora

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:11, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz