Dagmar Novotná

Master's thesis

Vzdělávání seniorů jako možný eliminační faktor mezigeneračních bariér

Seniors´ education as possible elimination factor of intergenerational barriers
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá důsledky a přínosy vzdělávání seniorů v oblasti mezigenerační problematiky, a to se zaměřením na region města Chotěboř. Cílem diplomové práce je charakterizovat eventuality schopné posílit mezigenerační vazby, které nabízejí vzdělávací aktivity v chotěbořském regionu. Práce je členěna do čtyř hlavních částí, z nichž první tři teoretické kapitoly se snaží o propojení oblastí …viac
Abstract:
Diploma Degree Thesis deals with consequences and benefits of seniors´ education in area of intergenerational issues focused on Chotěboř Region. The aim of Diploma Thesis is describe contingencies able to strengthen intergenerational ties, which offering educational activities in Chotěboř regionThe thesis consists of the four parts. The first three theoretical parts try to connect areas of seniors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM3717

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 4. 2015
 • Vedúci: PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Jan Sýkora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses at2v96 at2v96/4
17. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
17. 8. 2015
Kohout, J.
17. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.