Theses 

Geografická analýza produkčních služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Orlové a Třinci – Petr ZUZIAK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr ZUZIAK

Bakalářská práce

Geografická analýza produkčních služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Orlové a Třinci

Geographical analysis of the producer services in Bohumín, Český Těšín, Orlová and Třinec

Anotace: Tato práce obsahuje geografickou analýzu produkčních služeb v Bohumíně, Orlové, Českém Těšíně a Třinci. Produkční služby tvoří malou část z celkových služeb, avšak jsou velmi významné a jejich dynamika rozvoje je stále rostoucí. Práci jsem rozdělil do tří částí. V první části vysvětlím, co to jsou služby, jak se dělí, a jejich charakteristiku, přičemž se dostanu k charakteristice samotných produkčních služeb a jejich lokalizaci. Druhá část bude patřit seznámení se s městy, které jsem studoval po vývojové stránce. Popíšu, jak se v historii jednotlivé města vyvíjely. Poslední část bude obsahovat analýzu produkčních služeb. Každé město budu analyzovat nejdříve samostatně, poté provedu analýzu všech měst dohromady.

Abstract: This work contains geographical analysis of production services in Bohumín, Český Těšín, Orlová and Třinec. Production services are only a small part of the services in total but they are very important and their development dynamics is constantly growing. I divided the work into three sections. In the first section I am explaining what the services are, how do we divide them, what is their characteristic, and I am getting to the characteristic of the production services themselves. The second part will be dedicated to the familiarization with the cities where I focused on the development aspect. I will describe the development of the cities during history. The last section will contain the analysis of the production services. I am going to analyse each city separately first, afterwards I am going to do analysis of the cities together.

Klíčová slova: Bohumín, Český Těšín, Orlová, Třinec, produkční služby, struktura produkčních služeb, lokalizace produkčních služeb

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slach

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ZUZIAK, Petr. Geografická analýza produkčních služeb v Bohumíně, Českém Těšíně, Orlové a Třinci. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:00, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz