Petr PÖSCHL

Bakalářská práce

Studium teorie koalic a metodika utváření modelů koaličního vládnutí na celostátní a krajské úrovni - komparativní analýza na příkladu České republiky

Research on Theory of Coalitions and Methodology of Establishing the Models of Coalition Governance for Parliamentary and Regional Level - Comparative Case Analysis on the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá výzkumem teorie koalic a její aplikace na parlamentní a krajskou úroveň vládnutí. Na základě teoretických konceptů navržených pro výzkum koalic v západoevropských politických systémech se snaží zhodnotit charakter exekutivních koalic, jež vznikly po jednotlivých volbách do poslanecké sněmovny a zastupitelstev krajů. Prostřednictvím komparativní metody jsou analyzovány volby proběhnuvší …více
Abstract:
This submitted thesis deals with the research on theory of coalitions and its application on parliamentary and regional level of governance. On basis of theoretical concepts designed for the research of coalition behaviour in western european political systems, it tries to evaluate the nature of executive coalitions which originated from the results of parliamentary and regional elections. Through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
 • Vedoucí: Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÖSCHL, Petr. Studium teorie koalic a metodika utváření modelů koaličního vládnutí na celostátní a krajské úrovni - komparativní analýza na příkladu České republiky. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses atcupb atcupb/2
15. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.