Bc. Eva Vážná

Diplomová práce

Edukativně stimulační a reedukační metody u žáků s SPU na 1. stupni základní školy

Educational stimulation and reeducation methods of Pupils with Learning Difficulities at infant school to 1 primary school
Anotace:
VÁŽNÁ, E. Edukativně stimulační a reedukační metody u žáků s SPU na 1. stupni základní školy. Diplomová práce Brno: MU, 2011, s. 78. Cílem diplomové práce bylo sestavení souboru metod a zhodnocení jeho vlivu na reedukaci specifických poruch učení. Teoretická část objasňuje historii, etiologii, projevy, diagnostiku a zásady specifických poruch učení. Praktická část popisuje používané metody a na základě …více
Abstract:
VÁŽNÁ, E. Educational stimulation and reeducation methods of Pupils with Learning Difficulties at infant school to 1 primary school. Graduation thesis Brno: MU, 2011, s. 78. The aim of this thesis was to build a set of methods and evaluation of its impact on children with specific leasing disabilities. The theoretical part explains the history, etiology, symptoms, diagnosis and principles of specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele