Bc. Petra Janků

Bachelor's thesis

Sociální reprezentace pojmu "sociální práce"

Social representation of social work
Abstract:
Práce zkoumá sociální reprezentaci pojmu „sociální práce“ mezi vysokoškolskými studenty. Hlavní výzkumná otázka se zaměřuje na rozdíly a podobnosti sociálních reprezentací pojmu „sociální práce“ v odborné literatuře a mezi vysokoškolskými studenty. Práce vychází z teze, že sociální práce jako profesionální obor je sociálně konstruovaná skrze představy, které ve společnosti cirkulují, a ovlivňují tak …more
Abstract:
The following thesis examines social representation of the term "social work" among undergraduate students. The primary research question focuses on the differences and similarities between social representation of "social work" in relevant literature and among undergraduate students. The research is based on the premise that social perception of social work as a professional field is contructed through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií