Bc. Irena Nebeská

Bachelor's thesis

Novela zákona č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě v návaznosti na živnostenský zákon v praxi živnostenského úřadu a jeho vliv, dopad a změny pro podnikatele

Amendment to Act No. 119/2012 Coll., on road transport in relation to the Licensing Act in Practice Trade office and its influence, impact and change for entrepreneurs
Abstract:
Tato bakalářská práce se skládá z pěti kapitol. V první kapitole obecně specifikuji živnostenské podnikání od historického vývoje až po současnost. Druhá kapitola je zaměřena na koncesované živnosti včetně postavení odpovědného zástupce a na vývoj koncesované živnosti Silniční motorová doprava. Třetí kapitola obsahuje informace o informačním systému Registru živnostenského podnikání a o práci s tímto …more
Abstract:
This thesis consists of five chapters. Trade business from the historical development up to the present is generally specified in the first chapter. The second chapter focuses on the licensed trade including the position of a deputy and on the development of the Road Transport licensed trade. The third chapter contains information about the information system of the Registry of Business Trade and about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: JUDr. František Laštovka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration