Bc. Irena Nebeská

Bachelor's thesis

Novela zákona č. 119/2012 Sb., o silniční dopravě v návaznosti na živnostenský zákon v praxi živnostenského úřadu a jeho vliv, dopad a změny pro podnikatele

Amendment to Act No. 119/2012 Coll., on road transport in relation to the Licensing Act in Practice Trade office and its influence, impact and change for entrepreneurs
Anotácia:
Tato bakalářská práce se skládá z pěti kapitol. V první kapitole obecně specifikuji živnostenské podnikání od historického vývoje až po současnost. Druhá kapitola je zaměřena na koncesované živnosti včetně postavení odpovědného zástupce a na vývoj koncesované živnosti Silniční motorová doprava. Třetí kapitola obsahuje informace o informačním systému Registru živnostenského podnikání a o práci s tímto …viac
Abstract:
This thesis consists of five chapters. Trade business from the historical development up to the present is generally specified in the first chapter. The second chapter focuses on the licensed trade including the position of a deputy and on the development of the Road Transport licensed trade. The third chapter contains information about the information system of the Registry of Business Trade and about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration