Bc. Klára Rybářová

Diplomová práce

Pedagogická dimenze v životním stylu středoškolské mládeže

Teaching dimension in lifestyle secondary school students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku životního stylu, hodnotovou orientaci a trávení volného času adolescentů, učňovské a středoškolské mládeže na Střední odborné škole Jana Tiraye ve Velké Bíteši. Vzorek kvalitativního výzkumného šetření tvořili chlapci a děvčata ve věku 17 až 20 let, z nichž někteří studují na střední odborné škole obor s maturitou, jiní absolvují učňovský obor nebo pokračují …více
Abstract:
This thesis is focused on lifestyle, value orientation and leisure time of adolescents, training and secondary school students at the Secondary School of Jan Tiray in Velká Bíteš. A sample of qualitative research was represented by boys and girls aged 17 to 20 years, some of whom study at the school ending with graduation, others study apprenticeships or continue to study to get graduation. Before …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta