Dennis Lenczowski

Diplomová práce

CSR in German tech startups – a conceptual framework for effective CSR

CSR v německých technologických startupech - koncepční rámec pro efektivní CSR
Anotace:
Tato studie zkoumá přístupy německých technologických startupů ke společenské odpovědnosti firem (CSR). Cílem této studie je vytvořit rámec, který obsahuje základní přístupy pro hlubokou a efektivní CSR technologických startupů a který věnuje zvláštní pozornost povaze a úrovni rozvoje startupů. V kontextu této studie jsou systematicky vysvětleny a porovnány dosavadní představy o společenské odpovědnosti …více
Abstract:
This study examines corporate social responsibility (CSR) approaches of German tech startups. The aim of this study is to develop a framework which contains fundamental approaches for profound and effective CSR for tech startups which pays particular attention to the startups’ nature and development levels. In the context of this study, previous perceptions about corpo-rate social responsibility, its …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2021
  • Vedoucí: Tomáš Ryška
  • Oponent: Patrik Sieber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84860