Bc. Anna Burešová

Diplomová práce

Vliv relaxačních technik na velikost nočního poklesu krevního tlaku u zdravých osob

The Influence of Relaxation Techniques on Magnitude of the Nocturnal Drop in Blood Pressure in Healthy People
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit noční pokles krevního tlaku u dvou skupin osob – u osob, které pravidelně praktikují relaxační techniku mindfulness a u kontrolního souboru. Všech 24 účastníků této studie podstoupilo 7denní/24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Noční pokles tlaku byl vyhodnocen prostřednictvím diurnálního indexu. Na základě dat získaných monitorováním byl vypočítán diurnální …více
Abstract:
The objective of this study was to evaluate the magnitude of a night blood pressure dip in two groups of people – people who practise the relaxation technique mindfulness on a regular basis and a control group. 24 participants underwent 7-day ambulatory blood pressure monitoring. We used a diurnal index to evaluate the magnitude of a night blood pressure dip. The diurnal index was counted for each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta