Bc. Renata BLATECKÁ

Bakalářská práce

Dopravní nehodovost v roce 2008 v ČR a účinky prevence pro rok 2009

Traffic accident freguency in the year 2008 in Czech republic and effects prevention for year 2009
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dopravní nehodovost v ČR v roce 2008. V úvodu je zpracována statistika dopravních nehod a nejčastější příčiny dopravní nehodovosti. V dalších kapitolách se věnuji specifickým přestupkům, sankcím, postihům a trestným činům, které souvisí s dopravní nehodou - vliv alkoholu a jiných návykových látek na chování a jednání řidiče. Dále se okrajově zmiňuji o psychologii v dopravě …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the road accidents in the Czech Republic in 2008. In the beginning is compiled statistics on traffic accidents and their most frequent causes. Next chapters deal with specific offenses, penalties, sanctions and crimes related to an accident - the influence of alcohol and other drugs on driver behavior and driver conduct. It is also a little bit mention about the psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Identifikátor: 15449

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Bělunek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLATECKÁ, Renata. Dopravní nehodovost v roce 2008 v ČR a účinky prevence pro rok 2009. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta