Bc. Hana Pavlisová

Master's thesis

Methods in Interpreter Training: A Survey of the Czech Republic

Methods in Interpreter Training: A Survey of the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce „Methods in Interpreter Training: A Survey of the Czech republic“ se zabývá současnými metodami a přístupy ve výuce tlumočení v České republice. V teoretické části práce stručně popisuje historii tlumočnické profese a vývoj pedagogických přístupů k výuce tlumočení. Praktická část práce popisuje dotazníkové šetření, které bylo provedeno mezi vyučujícími tlumočení v České republice, a …more
Abstract:
The present diploma thesis set to explore the current trends and methods in interpreter training in the Czech republic. Its theoretical part briefly describes the history of the interpreting profession and developments in interpreter pedagogy. The practical part describes a questionnaire survey conducted among interpreter trainers in the Czech republic and its results. The aim of the survey was to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta