Tomáš ČERMÁK

Bakalářská práce

Analýza krajiny na území Radovesické výsypky

Analysis of the landscape on the area of the Radovesecká vysypka
Anotace:
Oblast severních Čech je již řadu let velmi silně spjata s těžbou nerostných surovin. Především vlivem těžby hnědého uhlí byla zdejší krajina v minulosti velmi negativně ovlivněna. Rozvojem povrchové těžby ve zdejší oblasti byla krajina systematicky a plošně devastována. Spolu s rozvojem těžební činnosti byla tak rozvíjena i činnost, mající za úkol znovuobnovení poškozené krajiny a všech jejích ztracených …více
Abstract:
North-Bohemia region is tightly connected with mining activities. Brown coal surface mining was the main cause of systematical destruction of the local landscape in the history. At the same time activities aiming to landscape recovery had begun in order to restore all lost values. The complex of the activities heading towards to this goal is called ?landscape restoration?. This bachelor thesis tries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERMÁK, Tomáš. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí