Ing. Tomáš Plíhal

Bakalářská práce

Činnost neziskové organizace a sociální marketing

Activities of non-profit organization and social marketing
Anotace:
Moje bakalářská práce řeší činnost neziskové organizace. V teoretické části jsou uvedeny definice sociálního marketingu, public relations, fundraisingu. V aplikační části je představena nezisková organizace Český červený kříž, kde byla provedena analýza sociálního marketingu. Cílem této bakalářské práce bylo pomocí sekundární analýzy zjistit, jak lidé vnímají činnost neziskové organizace a navrhnout …více
Abstract:
My bachelor thesis addresses the activities of nonprofit organizations. In the theoretical section there are provided definitions of social marketing, public relations and fundraising. In the empirical part there is presented a non-profit organization the Czech Red Cross, where an analysis of its social marketing was carried out. The aim of this thesis was, by using a secondary analysis, to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní