Lenka Dombaiová

Bakalářská práce

Vliv hry na hudební nástroj na osobnost člověka

The influence of musical activity on human personality

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je obeznámit se s unikátním vlivem nástrojové činnosti instrumentalistů na jejich fyzické, psychické a mentální kvality a shrnout dostupné odborné poznatky o tom, jak dlouhodobá hra na hudební nástroj působí na neurologický rozvoj hráče a ovlivňuje funkce a strukturu jeho mozku. Práce také popisuje konkrétní rozdíly v mozku hudebníka a nehudebníka a průběh výzkumů, které …více
Abstract:
The aim of this work is to acquaintance the reader with the unique influence of instrumental activities of instrumentalists on their physical, psychological and mental qualities and to summarize the available expertise on how long-term play a musical instrument operates on neurological development of player and affect the function and structure of his brain. The work also describes specific differences …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

osobnost

Klíčová slova

rozvoj osobnosti

Klíčová slova

hra na jednotlivé hudební nástroje

Klíčová slova

hudební psychologie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Emil LEICHNER
  • Oponent: Ivan KLÁNSKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavír