Lukáš SLÍVA

Bachelor's thesis

Historie a současnost moravskoslezské župy sokolské

History and present of Sokol movement in Moravia-Silesian region
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá popisem historie a současnosti Moravskoslezské župy sokolské. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V kapitolách teoretické části je popsána základní charakteristika České obce sokolské včetně její stručné historie. Následuje historie Moravskoslezské župy sokolské, jež je rozdělena do jednotlivých historických období od jejího vzniku až do roku 1990 …more
Abstract:
This submit thesis is concerned with description of history and present of Sokol Moravian-silesian region. The work is dividend into two parts, a theoretical and practical. In chapters of theoretical part is described a basic characteristics of Czech Sokol corporation including its brief history. After then follows history of The Sokol Moravian-silesian region, dividend into several historical periods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Martin Černek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLÍVA, Lukáš. Historie a současnost moravskoslezské župy sokolské. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Recreology