Bc. Nikola Jakšová

Master's thesis

Důsledky ekonomické krize na životní způsob vybraných sociálních skupin

Consequences of the economic crisis on the way of life of selected social groups
Abstract:
Cílem práce je pokusit se naznačit možnosti ovlivnění chování sociální skupiny nezaměstnaných, kteří právě v důsledku stávající ekonomické krize přišli o zaměstnání. Možnost ovlivnění chování je zde zkoumána ve smyslu ovlivnění směrem k aktivnímu hledání východiska z obtížné situace v podmínkách ekonomické krize. V počátečních kapitolách charakterizuji stávající ekonomickou krizi jako prostředí, v …more
Abstract:
„Consequences of the economic crisis on the way of life of selected social groups“ Objective of the work of this background theory is to describe how we could influence the behavior of unemployment social group, which have lost their jobs due to the current economic crisis. The possibility of influencing behavior in terms of the impact towards the active search for new opportunities. Chapters present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní