Bc. Jiří Týle

Diplomová práce

Komparace postojů a míry aktivity států při řešení Velké hospodářské krize a krize 2008 - 2010

The Comparison of Attitudes and of the Degree of Activity of the States towards the Solution of the Great Depression and of the Great Recession
Anotace:
Ekonomická krize z let 2008 – 2010 znamenala skutečný test pro současnou globalizovanou světovou společnost. Při jejím vzniku byla často srovnávána s největší ekonomickou katastrofou v dějinách, Velkou hospodářskou krizí, kdy se státy v případě jejího řešení staraly pouze sami o sebe. Magisterská práce na téma „Komparace postojů a míry aktivity států při řešení Velké hospodářské krize a Krize 2008 …více
Abstract:
The economic crisis 2008 - 2010 meant a real test for the present-day globalized society. At its birth it was often compared with the largest economic catastrophe in the history - The Great Depression, when the states, in the case of its solution, cared only about themselves. This master's thesis“The Comparison of Attitudes and of the Degree of Activity of the States towards the Solution of the Great …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií