Bc. Lucie Bubnová, DiS.

Bakalářská práce

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru farmacie

Sales promotion as an instrument of the integrated marketing communication in selected pharmaceutical company
Anotace:
Bakalářská práce „Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru farmacie“ se rozděluje na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části jsou shrnuté potřebné teoretické poznatky k marketingové komunikaci, zaměřené na popis jejích nástrojů se zdůrazněním specifik farmaceutického odvětví. Praktická část práce popisuje program podpory prodeje farmaceutické …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled “Sales promotion as an instrument of integrated marketing communication in selected pharmaceutical company” is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The first part summarizes all theoretical information describing marketing communication, focused on its instruments highlighting pharmaceutical business specifications. The practical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní