Tereza SAMEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Pracovní klima organizací sociálních služeb

Working climate of social services organizations
Anotácia:
Tato práce se zabývá sociálními službami, standardy kvality sociálních služeb, problematikou organizací a strukturou organizací sociálních služeb. Hlavním cílem práce je zabývat se pojmem pracovní klima a zjistit, jaký význam má pracovní klima v organizacích sociálních služeb a jaký vliv má na spokojenost a výkon zaměstnanců. Dále se budu věnovat srovnání výzkumů, které již byly v dané problematice …viac
Abstract:
The thesis deals with social services, standards of quality of social services, organization issue and the structure of social services organizations. The main aim of the thesis is to analyze the concept of work climate and determine the significance of the work climate in social services organizations and its impact on both employee?s satisfaction and efficiency. Furthermore, I will compare researches …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zverejniť od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMEŠOVÁ, Tereza. Pracovní klima organizací sociálních služeb. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta