Bc. Radka Ostřížková

Master's thesis

Vliv strategické změny v organizaci v září 2015 na celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci

The impact of strategic change in September 2015 on the employee work satisfaction in the company
Abstract:
Cílem této práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak ovlivnila strategická změna v září 2015 v organizaci celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců v dané organizaci?“ Teoretická část práce vymezuje základní koncepty a to pracovní spokojenost, organizační změnu a následně jsou vzhledem k povaze zkoumané organizace tyto koncepty specifikovány pro prostředí malých a středních firem. Výstupem …more
Abstract:
The aim of this study was to answer the main question: "How did the strategic change in September 2015 in the organization influence general employee job satisfaction in the organization?" The theoretical part defines basic concepts which are job satisfaction, organizational change, and due to the nature of the surveyed organizations, these concepts are also specified for small and medium enterprises …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií