Bc. Lenka Poláková

Diplomová práce

Efektivní merchandising

Effective merchandising
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na efektivní merchandising, jehož metody byly použity v podniku Jednota, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu. Teoretická část se zabývá marketingovým pojmem merchandising a jemu blízkými metodami a pojmy. Praktická část se zaměřuje na konkrétní využití metod merchandisingu a jejich vyhodnocení pomocí statistických metod. Cílem práce je zhodnocení aktuálního stavu merchandisingu …více
Abstract:
The thesis deals with effective merchandising. The methods of effective merchandising were used in co¬-operative Jednota, Uherský Ostroh. The theoretical part engage in marketing term „merchandising“ and also address methods and terms, which are close to the mentioned term. The practical part centre on concrete use of the merchandising methods. This part also evaluates the outcome of used methods, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Edita Jansková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta