Bc. Kristýna Jařabáčová

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou soudní kontroly veřejné správy v České republice, kterou vykonávají zejména správní soudy, Nejvyšší správní soud a v jisté míře také civilní soudy a Ústavní soud. Ve svém obsahu je práce po vymezení důležitých pojmů z této oblasti zaměřena na jednotlivé typy žalob ve správním soudnictví, při využití judikatury soudů. Cílem práce je zejména prostřednictvím …více
Abstract:
This bachelor work has been focused on an area of the public administration control in Czech republic, which is performed mainly by administrative tribunals, by The Supreme administrative tribunal and in some way by civil courts and Constitutional court, as well. After crusial terms definitions we aimed to every single complaint type of the administrative juridicial system, by the usage of court judicature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta