Bc. Kristýna Jařabáčová

Bachelor's thesis

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou soudní kontroly veřejné správy v České republice, kterou vykonávají zejména správní soudy, Nejvyšší správní soud a v jisté míře také civilní soudy a Ústavní soud. Ve svém obsahu je práce po vymezení důležitých pojmů z této oblasti zaměřena na jednotlivé typy žalob ve správním soudnictví, při využití judikatury soudů. Cílem práce je zejména prostřednictvím …more
Abstract:
This bachelor work has been focused on an area of the public administration control in Czech republic, which is performed mainly by administrative tribunals, by The Supreme administrative tribunal and in some way by civil courts and Constitutional court, as well. After crusial terms definitions we aimed to every single complaint type of the administrative juridicial system, by the usage of court judicature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2017
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta