Bc. Tereza Svítilová

Bachelor's thesis

Spádovost za službami na Boskovicku

Travel to services in Boskovice region
Abstract:
Předmětem závěrečné práce „Spádovost za službami na Boskovicku“ je vyhodnocení parciálních mikroregionů. Každý parciální mikroregion je rozdělen na nadlokální a mikroregionální úrovni dle jednotlivých obslužných procesů v oblasti školství, zdravotnictví a maloobchodu a služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice. Zahrnuje včetně Boskovic 73 obcí. K získání potřebných dat byla použita …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis “Travel to services in Boskovice region” is analyzing partial micro-regions in their supralevel and micro-regional level, according to service processes in the field of education, health care, and retail and services. This survey is placed in the administrative district of municipality with extended powers of Boskovice, which includes 73 municipalities. The sending …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta