Michal STEBELAK

Bakalářská práce

Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost na ZŠ v Ostravě - Porubě

Traffic education as a phenomenon preceding traffic accident at elementary school in Ostrava - Poruba
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost na ZŠ v Ostravě Porubě. Cílem práce je zjistit stav výuky dopravní výchovy na ZŠ v Ostravě Porubě z pohledů pedagogických pracovníků vyučující 1. stupeň základních škol. Teoretická část se věnuje cílům dopravní výchovy, historii dopravní výchovy u nás. Dále je zde uveden návrh, vhodná pomůcka s ohledem na rozšíření …více
Abstract:
The theme of the thesis is the Traffic Education as a phenomenon preceding traffic accidents at the elementary school in Ostrava Poruba. The aim is to determine the status of traffic education in elementary schools in Ostrava Poruba from teachers point of view teaching first primary school. The theoretical part apply to goals of traffic education and history of traffic education in Czech. Next is proposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pátra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEBELAK, Michal. Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost na ZŠ v Ostravě - Porubě. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta