Bc. Tereza Gajdošová, M.A.

Master's thesis

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study
Abstract:
Tato práce zkoumá, jaké chyby dělají studenti gymnázia ve svém písemném projevu a jaké jsou zdroje těchto chyb. V první části jsou prezentována teoretická východiska společně s přehledem relevantních studií vztahujících se k této oblasti. Diplomová práce analyzuje data získaná v průběhu jedné vyučovací jednotky v kurzu angličtiny jako cizího jazyka zaměřeného na přípravu ke společné části státní maturitní …more
Abstract:
The thesis explores the types of errors secondary school students make in their written production and the sources of these errors. The first part presents relevant theoretical concepts and an overview of research conducted in this area. Then, the thesis analyses data collected during an EFL class aimed at preparation for the common part of the state maturita exam. The learner corpus is compiled from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Simona Kalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature