Bc. Miriam Soldánová

Bachelor's thesis

Analýza dopadů vstupu podniku na mezinárodní trh v oblasti managementu

The Analysis of the Impacts of Entering the International Market on the Company Management
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vstupem podniku na mezinárodní trh, jejím cílem je analyzovat dopady vstupu podniku na mezinárodní trh v oblasti managementu. Nejdříve je v teoretické části představen pojem management a jsou zde popsány formy vstupu podniku na mezinárodní trh. Teoretická část také obsahuje analýzu prostředí podniku, finanční analýzu a další, které jsou aplikované v praktické části. …more
Abstract:
This thesis deals with the entry on the international market and its goal is to analyse the impacts of entering the international market on the company management. At first there is introduced a meaning of the word management in the theoretical part and there are described forms of the entry on the international market. The first part of this thesis contains analysis of business environment, financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2016
  • Supervisor: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta