Bc. Miriam Soldánová

Bachelor's thesis

Analýza dopadů vstupu podniku na mezinárodní trh v oblasti managementu

The Analysis of the Impacts of Entering the International Market on the Company Management
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá vstupem podniku na mezinárodní trh, jejím cílem je analyzovat dopady vstupu podniku na mezinárodní trh v oblasti managementu. Nejdříve je v teoretické části představen pojem management a jsou zde popsány formy vstupu podniku na mezinárodní trh. Teoretická část také obsahuje analýzu prostředí podniku, finanční analýzu a další, které jsou aplikované v praktické části. …viac
Abstract:
This thesis deals with the entry on the international market and its goal is to analyse the impacts of entering the international market on the company management. At first there is introduced a meaning of the word management in the theoretical part and there are described forms of the entry on the international market. The first part of this thesis contains analysis of business environment, financial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedúci: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management