Radek MÍŠANEC

Master's thesis

Historicko-stavební vývoj Žofinské hutě v Moravské Ostravě ve 20. století

Historical and architectural development of Žofie (Sofien) iron works in Moravian Ostrava in 20th century
Abstract:
Diplomová práce popisuje stavební a technologický vývoj průmyslového areálu Žofinské hutě v Moravské Ostravě mezi lety 1906-1972 za pomoci metody reverzní vizuální rekonstrukce. Představuje historické a technické údaje vysokopecního areálu na konci Rakouska-Uherska, v období obou světových válek i mezi nimi a zabývá se také ukončením činnosti v době socialismu.
Abstract:
Diploma thesis describes historical and architectural development of Sofien Ironworks industrial area in Moravian Ostrava in time 1906-1972 with reverse visual reconstruction method. It introduces historical and technical information of blast furnace area in the end of Austria-Hungary, in period of both world wars and between them and deals with the termination of its operation during socialism.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2017
  • Supervisor: Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MÍŠANEC, Radek. Historicko-stavební vývoj Žofinské hutě v Moravské Ostravě ve 20. století. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta