Bc. Michaela Hanáková

Bakalářská práce

Výukové metody v odborném výcviku oboru Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Teaching methods in vocational training field Techniques the finishing processing of printed products
Anotace:
Tato práce pojednává o výukových metodách používaných v odborném výcviku zkráceného studia oboru Knihař. Výukové metody jsou aplikované na žáky jednoletého denního zkráceného studia při běžném vyučovacím dni. Jsou aplikované také na žáka se sluchovou vadou, který je integrován. Vyučování je tím nepatrně pozměněno. V jedné z kapitol uvádím svůj pohled na nynější výuku a pohled jakým způsobem bych si …více
Abstract:
This work discusses the teaching methods used in the vocational training summary of the study in Bookbinder. Teaching methods are applied to the pupils of one-year daily summary of studies in the normal course of the teaching day. Are applied also to the student hearing defect, which is integrated. Teaching is by a slightly amended. In one of the chapters I present my view on the current teaching and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta