Kristýna Tržická

Bakalářská práce

Financování neziskových organizací\\Finance of non-profit organisations - Benefit orgnisations

Finance of non-profit organisations
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Financování neziskových organizací" poskytuje ucelený přehled o neziskovém sektoru. Teoretická část práce je zaměřena na dějiny vzniku neziskových organizací, na jejich obecnou charakteristiku a dělení, na cíle, které tyto organizace plní, a na jejich celkovou funkci. Další část se věnuje už konkrétnímu typu neziskových organizací, a to organizacím příspěvkovým. Jsou zde uvedeny …více
Abstract:
Bachelor's dissertation on the theme of "Finance of non-profit organisations" presents an integrated review of non-profit sector. The theoretical part of dissertation deals with the history of non-profit organisations, general features and types of non-profit organisations and purpose, which these organisations perform. In the next part there is mentioned the specified type of non-profit organisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: Jaroslava Marhounová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13609