Dana BARTONÍČKOVÁ

Bakalářská práce

intermediální objekt - osobní a veřejné

Intermediary object - Private and public
Anotace:
Má bakalářská práce tvoří soubor objektů konceptuálního charakteru, kde se zabývám problematikou principu objektivity a neutrality médií, komercializací žurnalistiky a její dopad na důvěryhodnost informací. Prostorová instalace tvořena několika prvky, slouží k demonstraci změny významu informací, které neodráží skutečnou povahu dění tak, jakým způsobem o nich média referují.
Abstract:
My bachelors work contains set of conceptual objects, focused on the topic of objectivity and neutrality of media, commercialization of journalism and its impact on the reliability of information. The purpose of the spatial installation created from multiple segments is to demonstrate the changes of information meaning, which consequently doesn?t show the real information substance in the view presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Milena Dopitová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTONÍČKOVÁ, Dana. intermediální objekt - osobní a veřejné. Plzeň, 2012. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Ústav umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Design / Multimediální design, specializace Meziprostředkové dialogy