Dana BARTONÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

intermediální objekt - osobní a veřejné

Intermediary object - Private and public
Abstract:
Má bakalářská práce tvoří soubor objektů konceptuálního charakteru, kde se zabývám problematikou principu objektivity a neutrality médií, komercializací žurnalistiky a její dopad na důvěryhodnost informací. Prostorová instalace tvořena několika prvky, slouží k demonstraci změny významu informací, které neodráží skutečnou povahu dění tak, jakým způsobem o nich média referují.
Abstract:
My bachelors work contains set of conceptual objects, focused on the topic of objectivity and neutrality of media, commercialization of journalism and its impact on the reliability of information. The purpose of the spatial installation created from multiple segments is to demonstrate the changes of information meaning, which consequently doesn?t show the real information substance in the view presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. MgA. Milena Dopitová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARTONÍČKOVÁ, Dana. intermediální objekt - osobní a veřejné. Plzeň, 2012. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Ústav umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Ústav umění a designu

University of West Bohemia

Institute of Art and Design

Bachelor programme / field:
Design / Multimedia Design - Interdisciplinary Dialogues