Bc. Lucie Havlátová

Bakalářská práce

Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR

Long-term unemployment in chosen regions in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR“ je stručná charakteristika regionu Žďár nad Sázavou a regionu Brno-venkov se zaměřením na dlouhodobou nezaměstnanost a její rozbor na jednotlivé skupiny, které jsou dlouhodobou nezaměstnaností zasaženy. Další část je zaměřena na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky zaměstnanosti v těchto regionech …více
Abstract:
The subject of my thesis “Long-term unemployment in chosen regions in the Czech Republic“ is a brief description of the region Žďár nad Sázavou and region Brno-venkov with a focus on long-term unemployment and division into individual groups which are affected by long-term unemployment. The next section is focused on solutions to long-term unemployment through active labour policies in these regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta