Ing. Leo Chromek

Bakalářská práce

Operativní controlling - funkce a organizační zařazení v podniku

Operational controllership - the function and the organizational position in an enterprise
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na úlohy operativního controllingu a na nástroje pro jejich řešení. V návaznosti na tyto úlohy vymezuje pracovní náplň činnosti controllera, jeho pravomoci a zodpovědnost. V teoretické části je úvod věnován historii controllingu a vymezení jeho pojmu z pohledu anglofonního a germanofonního vývoje. Dále se práce zabývá operativním podnikovým plánováním, dopřednou a …více
Abstract:
This bachelor work deals with tasks of operational controlling and instruments for their management. Following these tasks it defines controllers work, his authorities and responsibilities. The introduction in the theoretical part of this work deals with history of controlling and definition of this term from the point of anglophone and germanophone development. Then the work focuses on enterprise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2007
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta