Ing. Leo Chromek

Bachelor's thesis

Operativní controlling - funkce a organizační zařazení v podniku

Operational controllership - the function and the organizational position in an enterprise
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na úlohy operativního controllingu a na nástroje pro jejich řešení. V návaznosti na tyto úlohy vymezuje pracovní náplň činnosti controllera, jeho pravomoci a zodpovědnost. V teoretické části je úvod věnován historii controllingu a vymezení jeho pojmu z pohledu anglofonního a germanofonního vývoje. Dále se práce zabývá operativním podnikovým plánováním, dopřednou a …more
Abstract:
This bachelor work deals with tasks of operational controlling and instruments for their management. Following these tasks it defines controllers work, his authorities and responsibilities. The introduction in the theoretical part of this work deals with history of controlling and definition of this term from the point of anglophone and germanophone development. Then the work focuses on enterprise …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 7. 2007
  • Supervisor: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta