Anna Kučerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci

Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá možnostmi využití kognitivně behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci. Práce má formu kompilace a jejím cílem je poskytnout nástin vybraných možností kognitivně behaviorálního přístupu pro práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v NZDM v Olomouci. V první části práce …more
Abstract:
This thesis is focused on possibilities of using cognitive behavioral approach to work with youth at risk of social exclusion at Low-threshold facility for children and youth NZDM in Olomouc. The thesis has form of compilation and the main aim is to provide the overview of selected options of cognitive behavioral approach for work with youth at risk of social exclusion at NZDM in Olomouc. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lenka Tkadlčíková
  • Reader: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc