Ondřej Kunc

Bakalářská práce

Účetní a daňové dopady režimu přenesené daňové povinnosti v ČR

Accounting and tax consequences of the reverse charge regime in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížit pojem přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie. Zároveň tato práce ukazuje účetní a daňové dopady a povinnosti, jako je vyplňování daňových přiznání a hlášení. Jelikož režim přenesení daňové povinnosti slouží i jako nástroj proti daňovým únikům, zvláštní pozornost je věnována podvodům na dani z přidané hodnoty, konkrétně kolotočovým …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explain the reverse charge regime of the value added tax within the European Union. Furthermore, this work shows accounting and tax impacts and obligations such us filling the tax returns and other related VAT forms. As the reverse charge regime was introduced also as an instrument against the tax evasion, special focus is paid to value added tax fraud, specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Marie Zelenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80958