Ondřej Kunc

Bachelor's thesis

Účetní a daňové dopady režimu přenesené daňové povinnosti v ČR

Accounting and tax consequences of the reverse charge regime in the Czech Republic
Abstract:
Cílem bakalářské práce je přiblížit pojem přenesení daňové povinnosti daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie. Zároveň tato práce ukazuje účetní a daňové dopady a povinnosti, jako je vyplňování daňových přiznání a hlášení. Jelikož režim přenesení daňové povinnosti slouží i jako nástroj proti daňovým únikům, zvláštní pozornost je věnována podvodům na dani z přidané hodnoty, konkrétně kolotočovým …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explain the reverse charge regime of the value added tax within the European Union. Furthermore, this work shows accounting and tax impacts and obligations such us filling the tax returns and other related VAT forms. As the reverse charge regime was introduced also as an instrument against the tax evasion, special focus is paid to value added tax fraud, specifically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Monika Randáková
  • Reader: Marie Zelenková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80958