Ing. Tereza Hábová

Diplomová práce

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho úpravy interními směrnicemi v praxi

Tangible Assets and their Application in Internal Regulations in Pracitce
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku dlouhodobého hmotného majetku a interních účetních směrnic s ním souvisejících. Předmětem teoretické části je charakteristika dlouhodobého hmotného majetku dle českých předpisů a IFRS, význam a úprava interních směrnic. Praktická část je založena na aplikaci interních směrnic upravujících dlouhodobý hmotný majetek na příkladu konkrétní společnosti.
Abstract:
This dissertation describes the tengible assets according to Czech legislation and IFRS, and characterises the internal regulations. The practical part is based on the application of tangible assets in internal regulations of a concrete company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní