Lenka Stejskalová

Diplomová práce

Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS

Income Statement - Comparison IFRS and CAS
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat shody a rozdíly ve výkazu zisku a ztráty, ke kterým dochází mezi českými účetními předpisy a IFRS. Zabývá se strukturou samotného výkazu a popisem jednotlivých částí výkazu. První část je věnována celé účetní závěrce. Druhá a třetí část se zabývá výkazem zisku a ztráty dle IFRS a dle ČÚS. Čtvrtá část shrnuje předchozí dvě části a vytyčuje hlavní rozdíly v nich. …více
Abstract:
This thesis aim is to describe the sameness and difference on the income statement that occurs between the Czech accounting legislation and IFRS. It deals with the structure income statement and description of each part of the statement. In the first part there is information about the financial statements. Second and third part deals with the income statement according to IFRS and CAS. In the fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Marie Míková
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35548