Martin Dolák

Bakalářská práce

Risk management portfolia úrokových instrumentů

Risk Management Portolio of Interest Rates Instruments
Anotace:
Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři aspekty a uplatnění relativně mladé ekonometrické metody "risk managementu" při zjišťování a vyhodnocování úrokových rizik v oblasti dluhopisů s variabilním kuponem. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. Začíná úvodem, na který navazuje kapitola s vymezením pojmů a definic úzce spjatých s problematikou risk managementu úrokových instrumentů. V druhé kapitole …více
Abstract:
This bachelor thesis brings to the reader's attention the aspects and applications of econometric methods of relatively young "risk management" in identifying and evaluating the interest rate risks of bonds with variable coupons. The work is divided into three main chapters. Begins with an introduction, proceed with definitions of terms and definitions closely linked with the issue of interest rate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Dana Králová
  • Oponent: Martina Hejdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67776

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii