Bc. Markéta TVARDKOVÁ

Master's thesis

Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu Lemna minor

Detection of the toxic effects of synthetic dyes by determining the inhibition of growth of Lemna minor
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na možnost využití inhibice růstu Lemna minor pro hodnocení toxicity syntetických barviv a vzorků odpadních vod. Cílem práce bylo kvantifikovat toxické účinky syntetických barviv Methylene Blue a Reactive Orange 16 a dvou vzorků odpadních vod z textilního závodu na vegetativní růst okřehku menšího (Lemna minor), během biodegradace pomocí lignolytické houby Irpex …viac
Abstract:
The present diplom thesis focuses on the potential for growth inhibition of Lemna minor to evaluate the toxicity of synthetic dyes and wastewater samples. The aim was to quantify the toxic effects of synthetic dyes Methylene Blue and Reactive Orange 16 and samples of wastewater from textile plant for vegetative growth of duckweed (Lemna minor) during biodegradation by fungi lignolytické Irpex lacteus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zverejniť od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVARDKOVÁ, Markéta. Detekce toxických účinků syntetických barviv metodou stanovení inhibice růstu Lemna minor. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta