Bc. Markéta Hájková

Diplomová práce

Růstová odezva Lemna minor L. na paracetamol

Growth response of Lemna minor L. to paracetamol
Anotace:
Povrchové a podzemní vody jsou kontaminovány xenobiotiky pseudopersistentními v životním prostředí. Riziko spojené s nárůstem spotřeby léčiv a jejich permanentního výskytu zejména ve vodním prostředí dopadá na necílové organismy. Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv zvyšující se koncentrace antipyretika a analgetika paracetamolu (0,1; 10; 100 µg/l) na růst a vybrané fyziologické parametry modelového …více
Abstract:
Surface water and groundwater is contaminated with pseudoperistent xenobitics present in the environment. The risk associated with an increase in the consumption of drugs and their permanent occurrence especially in the aquatic environment falls on non-target organisms. The aim of this thesis was to assess the effect of increasing concentrations of paracetamol (0,1; 10; 100 µg/l) on the growth and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta